To Jan Eeftinck, 26 september 1780

Hits in document:
0
Letter
Year
1780
Text type
private
Autograph
autograph
Signature
HCA 30-340
Sender
Name
Willem Eeftinck
Gender
male
Class
high
Age
<30
Region of residence
Gelderland
Relationship to addressee
son
Addressee
Name
Jan Eeftinck
Place
Arnhem
Country
Nederland
Region
Gelderland
Ship
Sent from
Place
Demerary
Country
Guyana
Region
Caraïbisch gebied
Ship


Mijn Heer
De Heer Georgi Schatten Kerck op Het
Zingel over De Druckerij Van Crueder
Tot Amsterdam
Verders Aan Jan Eeftinck in de weever Straat
Tot ArentHem in Gelderlant
per Captijn Hijde
D:G:G

ZeergeLiefde vaader
& Moeder
Dient Deese om uEd te adviseeren
alsdat Door godis goetHijd altijt Nog
geZont ben Geweest in hoop dat
uEd Deesen in volCoome WelStant
Sult ontfangen zij het Neevens
gaande Sal uEd Sien mijn vrijagi
Waar over Reet so lang heb geprosedert
Het Welck Dinck ik Nu ten Eynde Zal
Zij De Reede Die haar vogt het laas voor gaf
Dat Sijn te Rijck van middele was
En dus & Rijcker Huwelijck Kon doen
Waar toe Ze tans aanbieding geNogt
toe Had Egter Zeeder Eenige tijt
MalKaanderen daagelijcks Konnen
De Zien Zijn Wij Zoo bondig aan
MalKandere verlooft Dat De
ijuffrou Van Haar Kant al Zoo
Min als ik Zin Zal Hebbe om der
van Het huwelijck af te Zien
Schoon de goede troubelofte die
ik Haar Heb gegeve Loof ik Nog nie
mans
bekent Zijn

alles Hoe Een En ander gepas
Zeert
is aal De sack ten Eijnde
is Zal uEd als dan mijn heele
proses over sende met Den heer
Die barage Had dat Zal Een goede
tijt korting Weesen voor uEd om
te Leesen Want Het is meenig
Blat pampier ik Hoop uEd En
Den Hoog Edelen geboore Heer
Bouwericieus sullen mijn
Voorege brieven hebben onfang
ik Kan Nu Gen tijt afbreeke om
Het DupliCat af te Schrijven
ik Heb Een Wissel getrocke Van 91:
Dinkende Katoen te Kunne ge
laade
Krijge Egter Misluck
als meede Nog Een voor 63-gulde
bijde voor Seeketarij leegens in de
Selve Niet Konne worde betalt
Laat Ze proedesteren om Reede
geen adtvijs geHadt men Can
geen andere betaaling op seketarij
geeven Het gaat Mijn voorspoe
Dig
met De plantage ik dinck
Dat ik tussen Nu En Nuijaar wel

Zesduijsent pont Katoen Sal plucke
ik Dinck in Een jaar tijts als de Heere
Wil En ik leeve Naa den vaaderlande
te Koome Want Sal dan Dinck
Een Vrou Konne Meede brenge
Met Eert volgende Schip Zal melde
Hoe De Sack is afgeloope alZoo
Nu Niet Kan doen groet voor
al van Mijn Den Hoog Edelen
gebooren Heer En Mevrouwe
Bouwericius En des Zelf Hoog
Edelegeboore famMielije
De Hoog Edelegeboore familije
Fullekens En alle andere vrin
de versock van Kesteren mij tog
Weegens Die Wissel van 1800
Schrijf Die aan hem gezonde heb hoe daar
Meede is met volgede Sal Hem over
Saake Schrijve groet alle goede
Vrinde ben met alle Eerbiet
Zeergeliefde vaader & moeder
ik verWaght van uE voor mij Een broede
uEd gehoorsame Zoon
Wm Eeftinck
Eijlant bors
Zelen
26 Septem
1780